Vende te lira te punes (29)

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
KEK
Publikuar më
Maj 8, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Pozita: Shpallja Publike
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 08.05.2019

  • Teknik te makinerise (4)
  • Teknik te elektroteknikes (4)
  • Administrator Monitorimi (4)
  • Zjarrfikes (4)
  • Saldues (2)
  • Ekspert i larte per kontrata (1)
  • Kontrollor i larte per pune operative (2)
  • Inxhinier i xehtarise (2)
  • Inxhinier i makinerise (1)
  • Manipulues te shiritave transportues (5)

Afati i fundit i aplikimit: 22.05.2019
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 17, 2019