Vende te lira te punes (29)

KEK
Publikuar më
Maj 9, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Pozita: Shpallja Publike
Divizioni: KEK
Data e publikimit: 08.05.2019

  • Teknik te makinerise (4)
  • Teknik te elektroteknikes (4)
  • Administrator Monitorimi (4)
  • Zjarrfikes (4)
  • Saldues (2)
  • Ekspert i larte per kontrata (1)
  • Kontrollor i larte per pune operative (2)
  • Inxhinier i xehtarise (2)
  • Inxhinier i makinerise (1)
  • Manipulues te shiritave transportues (5)

Afati i fundit i aplikimit: 22.05.2019
Shkarko dokumentin | Shkarko formularin për aplikim

Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019