Shitës Ambulant (3)

Kosmonte Foods
Publikuar më
Korrik 11, 2019
Qyteti
Kosove
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Ndërmarrja Importuese dhe Distribuive “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në Zonën Industriale, Prishtinë, (Tel: +381/38/601-222, +381/38/601-444), shpall,

KONKURS

Për 3 vende të lira pune:

3 - Shitës Ambulant (për rajonin e Prishtinës, Ferizajit dhe Gjakovës);

Kriteret që duhet plotësuar:

• Minimalisht shkollimi i mesëm i përfunduar;
• Të jenë të shkathët, fleksibil, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të shitjes;
• Duhet të jenë të vetë-organizuar dhe të kenë iniciativë;
• Duhet të kenë njohuri bazike të tregut, artikujve dhe brendeve që dominojnë;
• Të kenë aftësi prezantuese të artikujve dhe shërbimeve që ofron kompania;
• Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
• Patent shoferi i kategorisë B.

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi dhe titulli për të cilin aplikoni.

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: [email protected] më së voni deri me datën 19.07.2019.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Listime të ngjashme

Mbikëqyrës (2)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (2)   Ferizaj e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (8)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019