Serviser për teknikë të bardhë

Kosmonte Foods
Publikuar më
Korrik 11, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Ndërmarrja Importuese dhe Distribuive “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në Zonën Industriale, Prishtinë, (Tel: +381/38/601-222, +381/38/601-444), shpall,

KONKURS

Për 1 vend të lirë pune:

1 – Serviser për teknikë të bardhë (pajisje ftohëse)

Kriteri që duhet plotësuar:

• Kandidati duhet të ketë përvojë pune në rregullimin e pajisjeve të ndryshme ftohëse, si dhe duhet të jetë i shkathët, i vetëorganizuar dhe fleksibil në përmbushjen e kërkesave dhe nevojave të punëdhënësit.

Luten të gjithë kandidatët e interesuar që kërkesën për aplikim ta dërgojnë në adresën elektronike: [email protected], më së voni deri me datën 19.07.2019.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 17, 2019