Punonjës zyre

Ambasada Gjermane
Publikuar më
Maj 9, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë

për Seksionin Ligjor dhe Konsullor nga 3 qershori 2019

sipas kushteve lokale kërkon të punësojë një

Punonjës/e zyre

(me orar të plotë, 40 orë në javë)

Kombinimi gjuhësor:

  1. Gjuha: Gjermane (shumë mirë)
  2. Gjuha: Shqipe (shumë mirë)
  3. Gjuha: Serbe (e dëshiruar)
  4. Gjuha: Angleze (njohuri bazë)

Përshkrimi i detyrave, ndër tjerash:

Komunikim me palë gjatë pranimit të parashtresave për viza Schengen, nacionale; zhvillim i bisedave telefonike, aktivitete të ndërjmetsimit gjuhësor, punë kompjuterike, procesim i dokumentacionit të parashtresave, përgatitje e shkresave të thjeshta, të gatshme për nënshkrim, marrje e informatave, administrim dhe arkivim i dosjeve.

Pozita ofrohet me afat të kufizuar për një vit me mundësi vazhdimi.

Aplikimin në gjuhën gjermane

(me letër motivimi, fotografi aktuale të pasaportës, jetëshkrim, dëftesa, diploma dhe referenca)

luteni ta paraqitni në formë të shkruar dhe ta drejtoni në Ambasadën e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë Rr. Azem Jashanica nr. 17, Arberia, Prishtinë

Tel. 00 383 38 254500

Data e fundit e aplikimit: 13 maj 2019, në orën 9.00 në mëngjes

(Pranimi me postë, ose dorëzimi tek porta)

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019