Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitarë Shqipëri – Kosovë

EU
Publikuar më
Maj 9, 2019
Qyteti
Kosove
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

Në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitarë Shqipëri - Kosovë, IPA II, 2014-2020, është shpallur thirrja e dytë për projekt propozim me një alokim financiar prej 2,040,000 Euro dhe afat aplikimi nga data 03 Maj 2019 deri më 14 Gusht 2019.

Thirrja do të jetë e hapur për projekt propozime në kuadër të prioritetit dhe objektives së parë të Programit:

P1: Mbrojtja e mjedisit, adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi i rrezikut dhe menaxhimi i tij:

  • Zhvillimi i ekonomisë së gjelbër dhe qarkore ekonomi, duke mbështetur aktivitetet  ekonomike që zvogëlohen rreziqet mjedisore dhe mungesat ekologjike, dhe që synojn zhvillimin e qëndrueshëm pa degradimin e mjedisit;
  • Trajtimi i ndotjes së ujit dhe nxitja e përshtatjes së ndryshimeve klimatike në lidhje me pellgjet e ujit.

Kjo thirrje është e hapur (Open call) që nënkupton që të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen me rastin e aplikimit. Aplikimi mund të bëhet vetëm online përmes platformës PROSPECT, pas regjistrimit në PADOR.

Të gjitha informatat e nevojshme dhe dokumentet për këtë thirrje i gjeni në linkun në vazhdim: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1556877758589&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=164248

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019