Praktikant në Departamentin e Kontabilitetit dhe Raportimit

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
TEB
Publikuar më
Maj 15, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Mundësi Praktike

Vendi: Zyra Qendrore
Prej: 14.05.2019
Tipi punëtorit: Orar i Plotë
Deri: 26.05.2019

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brendit të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB po kërkon 1 Praktikant në Departamentin e Kontabilitetit dhe Raportimit në Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Të mbështesë Menaxherin e Departamentit në përpilimin e pasqyrave financiare dhe raporteve mujore;
 • Të asistoj në përpilimin dhe analizën e informatave financiare për përgatitjen e regjistrimeve në llogari dhe dokumenton transaksionet e biznesit;
 • Të asistoj në përgatitjen dhe rishikimin e të hyrave, shpenzimeve, faturave dhe dokumenteve tjera të kontabilitetit;
 • Të asistoj në identifikimin dhe zgjidhjen e mosbarazimeve në kontabilitet;
 • Të asistoj në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e databazës financiare dhe sistemin manual të dosjeve;
 • Të asistoj në bashkëveprim me auditorët e jashtëm dhe të brendshëm për kompletimin e auditimit;
 • Punë të tjera relevante që kërkohen nga

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve në kontabilitet, administrim biznesi, ekonomi ose ekuivalente;
 • Njohuri për financa, kontabilitetit dhe parimet e kontrollit të kostos duke përfshirë SNRF;
 • Njohja e rregullave të kontabilitetit dhe kërkesave të autoriteteve shtetërore;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht në Excel dhe Power Point;
 • Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze;
 • Aftësi te forta komunikimi dhe ndërpersonale;
 • I/e aftë të punojë nën presion dhe në punë

Ofrohet kontratë praktike për periudhë 6 mujore

Apliko ketu.

Listime të ngjashme

Mbikëqyrës (2)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (2)   Ferizaj e re
Korrik 18, 2019
Anketues/Intervistues (8)   Prishtine e re
Korrik 18, 2019