Praktikant/e

Ky konkurs ka skaduar dhe aplikacionet më nuk pranohen.
BKT
Publikuar më
Qershor 24, 2019
Qyteti
Mitrovice
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

NJOFTIM PËR PRAKTIKË

Pozita Praktikant/e
Vendi i punës Dega Mitrovicë
Data e Hapjes  22.06.2019
Data e Mbylljes 05.07.2019 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Të shërbejë si pikë e drejtpërdrejtë kontakti për klientë.
Tu ofrojë klientëve shërbime profesionale dhe në kohën e duhur.
Të promovoj produktet dhe shërbimet bankare.
Të informoj klientët rreth përdorimit të kanaleve alternative të bankingut.
Të krijojë dhe mbajë marrëdhënie të mira me klientët.
Të njihet plotësisht me rregulloret dhe procedurat e Bankës.
Të asistoj në arkivimin e dosjeve ditore.

Kualifikimet:

Të jetë në përfundim të studimeve në Ekonomi, Administrim Biznesi ose Menaxhment.
Të ketë njohuri të punës në kompjuter.
Të ketë aftësi të mira komunikimi.
Të ketë aftësi komunikimi në anglisht, në të folur dhe në të shkruar.
Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për të mësuar gjëra të reja.  

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin përmes këtij linku:

https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/.

Për çdo problem kontaktoni [email protected]

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfindencialitet të lartë. Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e kërkuara do të njoftohen përmes telefonit.

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 5, 2019
Asistent/e Ligjor/e   Prishtine
Qershor 19, 2019
Qershor 18, 2019