IT Specialist i Raportimeve

BKT
Publikuar më
Maj 11, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Pozita IT Specialist i Raportimeve
Vendi i Punës Zyra Qendrore - Prishtinë
Data e Hapjes  07.05.2019
Data e Mbylljes 21.05.2019
Shkollimi Baçelor
Njohuritë e Gjuhës Angleze

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Hulumtimi, gjenerimi, zhvillimi dhe dizajnimi i raporteve për nevoja të bankës.
  • Administrimi, mirëmbajtja dhe ri-dizajnimi i raporteve egzistuese.
  • Përpilimi i dokumentacionit operacional dhe udhëzuesve për raportet e bankës.
  • Krijimi i specifikave teknike dhe planeve të testimit.
  • Bashkëpunon me biznese, mbështet dhe plotëson nevojat e tyre me zgjidhje të përshtatshme teknologjike.
  • Hartimi i raporteve duke siguruar informacion të saktë të biznesit, analiza me vlerë të shtuar që mbështet stafin e bankës.
  • Ndërton zgjidhje automatike që mund të zëvendësojnë raportet manuale.
  • Zhvillimi i vazhdueshëm i njohurive dhe aftësive teknike në trend me zhvillimet e reja.

Shkollimi dhe përvoja:

- Të ketë diplomë Baçelor në shkenca kompjuterike, inxhinieri ose të ngjashme.
- Të ketë njohuri mbi DBMS (Database Management System).
- Të ketë përvojë dhe njohuri të modeleve relacionale dhe dimensionale të të dhënave, menaxhimin e të dhënave, nohuri te përdorimit të SQL Management Studio, TSQL apo veglave tjera të klientit.
- Të ketë njohuri mbi bazat e të dhënave, sistemet e informacionit, inteligjencës së biznesit, koncepteve dhe parimeve të Datawarehouse.
- Të ketë së paku 3 vjet përvojë në sektorin e IT.
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
- Të ketë njohuri të produkteve dhe shërbimeve të Bankës.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin përmes linkut: https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Për çdo pyetje apo paqartësi kontaktoni [email protected] Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë.

Listime të ngjashme

Lead researcher(s)   Ballkan e re
Qershor 24, 2019
Praktikant/e   Mitrovice e re
Qershor 24, 2019
Dizajner/e grafik/e   Prishtine e re
Qershor 24, 2019
Qershor 24, 2019