Asistent/e i/e Financave

Burger King
Publikuar më
Korrik 11, 2019
Qyteti
Prishtine
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Evidentimi,regjistrimi dhe ekzekutimi i të gjitha blerjeve,
 • Evidentimi,regjsitrimi dhe ezekutimi i të gjitha shitjeve,
 • Përgatitja dhe faturimi i shërbimit te klienti,
 • Kërkimi dhe pranimi i faturave nga furnitoret,
 • Dërgimi i faturës se shërbimit te agjencionet doganore të klientit,
 • Arkëtimi i pagesave
 • Përgatitja e librit të blerjeve,
 • Përgatitja e librit të shitjeve,
 • Përgatitjen e librave blerje /shitje konfron ligjit në fuqi për Administratën Tatimore të Kosovës,
 • Azhurnimin e bazës së të dhënave te sistemi financiar në bazë javore ,mujore dhe vjetore.

KUALIFIKIMET E KËRKUARA DHE KRITERET:

 • Të ketë diplomë Universitare të Fakultetit Ekonomik, drejtimi:Banka,Financa dhe Kontabilitet;
 • Të ketë të përfunduar së paku nivelin e parë në Scaak;
 • Përvojë pune së paku 1 vjeçare në kontabilitet dhe financa;
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të paketës Microsoft Oce;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi dhe shkrimi në gjuhën angleze;
 • Njohja e programeve financiare është përparësi;

Filloni karrieren tuaj në BURGER [email protected]!

CV-në e detajuar mund ta dërgoni në email: [email protected], deri më 17/07/2019.

JU LUTEMI CEKENI NË TITULL “ASISTENT/E I/E FINANCAVE”

Listime të ngjashme

Korrik 17, 2019
Korrik 17, 2019