Agjent i Shitjes

Raiffeisen Bank
Publikuar më
Maj 9, 2019
Qyteti
Prizren
Lloj listimi
Pune  

Përshkrimi

Raiffeisen Bank ka kënaqësinë që të ftoj të gjithë të interesuarit të cilët janë të motivuar në arritjen e rezultateve të shkëlqyeshme, të zellshëm dhe të përkushtuar që të aplikojnë për pozitën në vijim.

Agjent i Shitjes – Prizren

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Viziton klientët, promovon dhe shet produktet e bankës për persona fizik dhe biznese të vogla, me fokus në Kartela;
 • Përgjegjës për rekrutim të klientëve të ri;
 • Ofron konsultime profesionale për klientë në lidhje me shërbimet dhe produktet bankare;
 • Këshillon klientët potencialë në lidhje me përzgjedhjen e produkteve/shërbimeve dhe i udhëzon në kompletimin e dokumenteve të nevojshme;
 • Ndihmon klientët në përgaditje të dokumenteve të nevojshme   për aplikim për produktet/shërbimet e bankës   dhe i sjell dokumentet në bankë;
 • Përfaqëson denjësisht Raiffeisen Bank tek publiku; qoftë në telefon apo në takime;
 • Përgaditë planin mujor dhe javor të vizitave tek klientët;
 • Përgaditë raportet mujore, javore dhe ditore (sipas kërkesës) dhe i dërgon tek Menaxheri;
 • Krijon dhe mbanë raporte profesionale me punëtorët e Degës;
 • Koordinon punët individuale dhe me kolegë sipas Rregulloreve të Bankës.

Kualifikimet e nevojshme:.

 • Student apo të diplomuar në Fakultetin Ekonomik (e preferueshme);
 • Një (1) vit përvojë pune në shitje (e preferueshme);
 • Njohuri të produkteve dhe shërbimeve bankare (e preferueshme);
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit;
 • Të ketë shkathtësi të shkelqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Të ketë njohuri të gjuhës

SI TË APLIKONI?

Aplikimi në pozita të lira në Raiffeisen bëhet duke përdorur sistemin online nëpërmes web-faqes: http://www.raiffeisen-kosovo.com.

Ju lutem i referoheni pjesës „Për ne“ dhe të klikoni tek „Karriera“ dhe vizitoni: https://recruit.raiffeisen-kosovo.com/recruitment/

Ju lutem keni parasysh që Raiffeisen Bank pranon vetëm aplikacionet e pranuara përmes sistemit on-line. Kjo është mënyra e vetme për aplikim.

Aplikacionet në letër ose aplikacionet e dërguara me email, nuk do të pranohen.

Afati i fundit për aplikim: 12 maj 2019

Listime të ngjashme

Qershor 21, 2019
Qershor 11, 2019