Zyrtar(e) për ndërlidhje me grupe të qytetarëve (outreach officer)