Zyrtar/e për N4CEB (50%) & Zyrtar/e për planifikim të eventeve (50%)