Zyrtar/e për MIS

64x64 teb bank kosovo e1558603960842
TEB ShA
Publikuar më
20/04/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Zyrtarë për MIS, në Zyrën Qendrore, Prishtinë

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgatitë dhe prezanton raporte ditore, javore, mujore dhe raporte të tjera specifike
 • Kryen dhe analizon të dhënat e raporteve
 • Përgatitë raporte te ndryshme duke perdorur SQL
 • Krijon “universe” në serverin e Business Objects -it
 • Përgatitë prezantime të ndryshme duke shfrytëzuar PowerPoint-in, Excel-in etj.
 • Dizajnon dhe publikon raporte duke shfrytëzuar Business Object-in (Web Intelligent Documents)
 • Dhe detyra të tjera siç kërkohet nga udhëheqësi i MIS.

Kërkesat për njohuri dhe aftësi:

 • Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike ose ekuivalente.
 • Minimum prej 1 vit eksperiencë në MIS ose kryerjen e detyrave të ngjashme, preferohet në një bankë.
 • Njohuri të shkëlqyeshme në SQL është e detyrueshme,
 • Vëmendje të fortë për detaje në mbështetjen e raportimit të menaxhimit me analizë të qartë dhe koncize të dhënave dhe prezantimeve
 • Njohja e gjuhës angleze është e nevojshme.
 • Komunikim të fortë dhe aftësitë ndërpersonale.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 25.04.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Listime të ngjashme

27/07/2021
Asfaltues (5)   Prishtinë
26/07/2021
21/07/2021
Auditor/e i/e Brendshëm   Prishtinë
19/07/2021