Zyrtar/e për administrim të kontratave të Leasing

raiffeisen bank vector logo
Raiffeisen Bank Kosovo
Publikuar më
19/04/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

NE VLERËSOJMË EKSPERTIZËN!

…kështuqë jemi në kërkim të

ZYRTAR/E PËR ADMINISTRIM TË KONTRATAVE
Raiffeisen Leasing Kosovo

Zyrtari per adminstrim të kontratave të Leasing është përgjegjës për përgaditjen dhe autorizimet për të gjitha kontratat për produktet dhe shërbimet e Leasing. Bënë regjistrimin e aseteve të paluajtshme në zyret kadastrale në Kosovë në emër të Raiffeisen Leasing. Bënë regjistrimin e kolateralit të luajtshëm dhe të paluajtshëm të lëna peng. Aplikon për, siguron dhe dorëzon dokumentet e nevojshme në Komuna, Zyre Kadastrale dhe institucione tjera relevante në Kosovë.

Nëse keni:

  • Diplomë universiteti – drejtimi Juridik;
  • Së paku dy vite përvojë pune si jurist/e në institucione financiare (banka, sigurime, Leasing);
  • Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
  • Fleksibilitet në punë dhe vëmendshmëri ndaj detajeve;
  • Gatishmëri për të punuar me orar të zgjatur sipas nevojës;
  • Patent shofer (kategoria B);
  • Excellent organizational and time management skills.

Nëse jeni:

Bashkëpunes, proaktiv, i/e përgjegjshëm/me dhe i/e etur për mësim.

Apliko

Përmes sistemit online të aplikimit në linkun https://recruit.raiffeisen-kosovo.com/recruitment/

Afati I fundit për aplikim: 25 prill 2021

Listime të ngjashme

27/07/2021
21/07/2021
Auditor/e i/e Brendshëm   Prishtinë
19/07/2021
Drejtor/e në SHFMU   Kaçanik
15/07/2021