Zyrtar/e i/e Financave

bucaj shpk
Bucaj
Publikuar më
10/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitën:  

Zyrtar/e i/e Financave

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën kalkulimin e importeve;
 • Bën klasifikimin dhe regjistrimin e shpenzimeve;
 • Bën kontimin e ekstrakteve bankare, të arkave, të shpenzimeve, të mjeteve themelore;
 • Bën kalkulimin e importeve, mallit marketing dhe paletave;
 • Bën monitorimin dhe barazimin e llogarive special;
 • Bën konsolidimi dhe regjistrimi ekstraketve bankare;
 • Bashkëpunon me ekip për gjëra të ndryshme në fushën e financave dhe marrëdhënieve ndër njerëzore;
 • Ruan sekretet afariste të korporatës (numrin e blerësve, qarkullimin, fitimin, pagat, mënyrën e organizimit, të dhëna të tjera që lidhen me vendin e punës etj.);
 • Bën edhe punë të tjera sipas urdhëresës së drejtorit apo të menaxherit ndaj të cilëve njëherit është edhe përgjegjës për punën e tij.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në fushën relevante (Fakulteti Ekonomik);
 • Preferohet të ketë çertifikatë nga SCAAK, IKAF, etj.;
 • Të ketë përvojë minimum njëvjeçare në fushën e Financave;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter - njohuri të shkëlqyera të pakos së MS Office (veçanërisht Excel);
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze;
 • Aftësi të avancuara te komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
 • Aftësi analitike në punë
 • Të ketë aftësi të menaxhimit të kohës;
 • Të ketë aftësi të menaxhimit të stresit;
 • Të jetë i/e gatshme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale

Inkurajohen të gjitha kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV apo aplikacionin përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 10/09/2020 deri me 23/09/2020.

Listime të ngjashme

25/09/2020
24/09/2020
23/09/2020