Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike