Zëvendësdrejtor/e Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Publikuar më
14/10/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Mjedis  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kuvendi i Republikës së Kosovës, shpall:

KONKURS

Për zgjedhjen e Zëvendësdrejtorit në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit

Sipas Ligjit nr. 05/L - 042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, me Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit, zëvendësdrejtori zgjidhët për mandat 5 (pesë) vjeçar, me mundësi të rizgjedhjes vetëm edhe për një mandat.

Kandidati për zëvendësdrejtor të  Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit, duhet të plotësojë kushtet si në vijim:

 • të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • të këtë së paku diplomë universiteti  katër (4) vjeçar ose master;
 • të mos ketë qenë i dënuar për vepër penale, mbi  6 (gjashtë) muaj burgim;
 • të ketë integritet të lartë moral;
 • të ketë së paku tri (3) vite përvojë pune menaxheriale.

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 • Curriculum Vitae (CV - autobiografia);
 • Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Letra motivuese;
 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;
 • Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale;
 • Dëshmia për përvojën e punës.

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më 28.10.2021, në orën 16:00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypurnë recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronikefaqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

25/11/2021
Recepsionist/e (3)   Prishtinë
25/11/2021
22/11/2021