Vende të lira të punës (9)

qkuk 1 e1632724536844
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Publikuar
09/05/2022
Skadon
17/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008802
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 08/04/2022
Afati për aplikim: 10/05/2022 - 17/05/2022

bazë nenit 9, nenit 67 paragrafi. 1, pika 3.2, paragrafi 5 dhe 6, nenit 68 paragrafi 3, 4, 5 dhe 7, nenit 69 paragrafi 2 e Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik; nenit 6 paragrafi 1.1 dhe nenit 13 pika 1 dhe 3 Statutit Shërbimit Spitalor dhe Qendra Klinike Universitar e Kosovës (SHSKUK), nenit 12, paragrafi 6.7 si dhe neni 13 pika 1 Statutit Qendrës Klinike Universitare Kosovës, Nenit 62 paragrafi 6 Ligjit Nr. 04/L-125, për Shëndetësi; dhe Kërkesa nr. 01/2, datë 01.02.2022, dhe Aprovimit nga Bordi Drejtues i SHSKUK-nr. 760 datës 14.03.2022, Sektori i Personelit QKUK-, Sektori i Personelit QKUK-, shpallë

KONKURS 

InstitucioniShërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK

N.r. | Pozitat e Kërkuara | Janë kërkuar: | Koeficie

  • Teknikë Këpucëtarisë | 3 | 5.4
  • Teknik Bandazhës | 1 | 5.4
  • Teknik Ortoprotetikës licencuar | 5 | 5.4