Vende të lira të punës (5)

komuna suhareke 150x150 1
Komuna e Suharekës
Publikuar më
27/05/2020
Qyteti
Suharekë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJE PUBLIKE

Për angazhimin e punëtorëve me marrëveshje për shërbime të veçanta.
(Procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit)

Drejtoria për Shërbime Publike, Mjedis dhe Emergjencë kërkon angazhimin e:
Një (1) Zyrtar/e për Projekte
Paga: 450 Euro Bruto

Kualifikimi: Diplomë Universitare —Bachelor i Ndertimtarisë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Pershkrimet e detyrave të punës janë te specifikuara sipas kërkesës së Drejtorisë

Aftësitë kryesore, dituria, zotësia që kërkohet:

  • Të jete person me integritet te larte personal dhe moral
  • Aftësi të mira komunikimi me qytetar
  • Njohuri të mira të punës:

Zyra e Kryesuesit të Kuvendit:
Një (1) -Asistent-e per në zyren e Kryesuesit të Kuvendit.
Paga: 400 Euro Bruto
Kualifikimi: Diplomë Universitare —Bachelor fakulteti Juridik.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Pershkrimet e detyrave të punës janë te specifikuara sipas kërkesës së Drejtorisë

Aftësitë kryesore, dituria, zotësia që kërkohet:

  • Të jete person me integritet te larte personal dhe moral
  • Aftësi të mira komunikimi me qytetar
  • Njohuri të mira të punës:

Drejtoria për Kulturë, Rini, Spot dhe Mergatë kërkon angazhimin e:
Një (1) Zyrtar-e për Arkeologji te Muzeu i Qytetit
400 Euro Bruto
Kualifikimi: Diplomë Universitare — drejtimi Arkeologji
Një (1) Zyrtar-e për bibliotekë
Paga: 400 Euro Bruto
Kualifikimi: Diplomë Universitare — drejtimi Gjuhë dhe Letersi Shqipe

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Pershkrimet e detyrave të punës janë te specifikuara sipas kërkesës së Drejtorisë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale kërkon angazhimin e
një Zyrtar-e për Cështje Juridike
Paga: 450 Euro Bruto
Kualifikimi: Diplomë Universitare — Bachelor i fakultetit Juridik

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Pershkrimet e detyrave të punës janë te specifikuara sipas kërkesës së Drejtorisë

Aftësitë kryesore, dituria, zotësia që kërkohet:

  • Të jete person me integritet te larte personal dhe moral
  • Aftësi të mira komunikimi me qytetar
  • Njohuri të mira të punës:

Mënyra e aplikimit

Kandidatet e interesuar duhet te paraqesin një biografi profesionale (CV), certifikaten qe
ndaj tij-saj nuk jane duke u zhvilluar hetimet, kopja e letërnjoftimit kopjet e dokumentacionit
për kualifikimin. Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Zyrën Pritëse të Komunës së
Suharekës.

Shpallja mbetet e hapur 8 ditë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve dhe ne web faqen
e Komunës së Suharekës.

Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim, në afat ligjor, ndërsa ata te cilet nuk hyjn ne perzgjedhje nuk do te kontaktohen.

Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë , duhet të sjellin për verifikim të gjitha dokumentet origjinale. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të mbylljes së shpalljes nuk do të pranohen.

Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.

Komuna e Suharekës ofron mundësi te barabarta për të gjithë kandidatët e interesuar.

Listime të ngjashme

21/10/2020
21/10/2020
Ndihmës serviser   Prishtinë e re
21/10/2020
Arsimtar/e (3)   Viti e re
21/10/2020
21/10/2020