Udhëheqes Ekipi/Team Leader

Speeex
Publikuar më
07/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Speeex Sh.p.k me seli ne Prishtine, Rr. UCK nr. 208 shpall konkurs për pozitën Udhëheqes Ekipi / Team Leader

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjësi për arritjen e qëllimeve të përcaktuara të ekipit në aspektin cilesor dhe sasior
 • Zhvillimi i vazhdueshem i agjenteve në lidhje me detyrat e tyre dhe arritjen e qëllimeve të përcaktuara
 • Percjellje e vazhdueshme e agjentit në punën e përditshme (të paktën 2 orë në muaj) përfshirë edhe Feedback në përcaktimin e qëllimeve të synuara.
 • Biseda me të punonjesit (p.sh., disiplinë, përpikëri, cilësi, vërejtje)
 • Analizë e performancës dhe faktorëve shqetësues në biznesin e përditshëm.
 • Raportim proaktiv i faktorëve pengesë në zhvillimin e biznesit të përditshëm tek menaxhmenti
 • Eleminimi i faktorëve shqetësues pas konsultimit me menaxhmentin
 • Zgjidhja e problemeve për të gjitha dukuritë në biznesin e përditshëm (për shembull, proceset, sistemet, ankesat, përshkallëzimet)
 • Personi kontaktues në rast eskalimi të klienteve, përfshirë përcjelljen dhe gjetjen e zgjidhjes përfundimtare të çështjes apo problemit.
 • Dokumentim dhe përcjellje e të gjitha masave të përcaktuara (si trajnimi, feedback-u, optimizimi i procesit, analizat)
 • Takime javore me ekipin (rreth 15 min për punëtor në javë)

Kualifikimi juaj:

 • Shkallë e lartë e pavarësisë, proaktivitetit dhe vetë-menaxhimit me fokus udhëzimin e klienteve
 • Aftësi të forta analitike, si dhe aftësinë për të njohur dhe kuptuar marrëdhëniet komplekse.
 • Orientim pozitiv në gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve, si dhe vetëdije të lartë
 • Qëndrim pozitiv ndaj njerëzve dhe problemeve, fleksibilitet, besueshmëri, dhe qëndrueshmëri
 • Aftësi për punë në ekip, motivues dhe sipas mundësive te kete përvojë në menaxhim dhe udhëheqje
 • Njohuri te shkelqyeshme ne gjuhen gjermane, frenge apo italiane ne te shkruar dhe ne te folur
 • Të paktën 6 muaj përvojë pune apo praktike në fushën e shërbimit ndaj klienteve

Data e Aplikimit: Deri me 14 Tetor ora 17:00.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë

CV tuaj mund të dergoni ne E-mail: hr@speeex.com duke vendosur në titull Pozita Udhëheqës Ekipi / Team Leader

Listime të ngjashme

Project Coordinator   Prishtinë e re
18/01/2021