Trajnim për kontrollimin e fakteve dhe trajtimin e dezinformimit

birn logo e1558771850980
BIRN
Publikuar më
17/11/2020
Qyteti
Online
Lloj listimi

Përshkrimi

Thirrje për Aplikim për trajnim dyditor për kontrollimin e fakteve dhe trajtimin e dezinformimit

BIRN Kosova, në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Medias (IPI), si pjesë e projektit "Solidifikimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës", i cili mbështetet nga BE, po kërkon studentë dhe gazetarë të diplomuar së fundmi për një trajnim dyditor i drejtuar nga profesionistë ndërkombëtarë të mediave që do të ofrojnë njohuri praktike në trajtimin e dezinformimit dhe metodat për kontrollimit të fakteve.

Të dyja, verifikimi i fakteve dhe kornizimi i informacionit në kontekstin e duhur shoqëror, zbatohen rrallë në Kosovë, ndërsa diplomat e gazetarisë dhe shkencave shoqërore nuk ofrojnë kurse në këtë fushë. Si rezultat, gazetarët lokalë nuk janë në dijeni të standardeve më të fundit të verifikimit të fakteve ose metodave të reja që përdorin platforma të tilla si Facebook në luftën kundër lajmeve të rreme.

Për t’i adresuar këto shqetësime, BIRN Kosova, si një prej mediave kryesore në gazetarinë hulumtuese, është bashkuar me IPI-në, një rrjet global i redaktorëve, drejtuesve të mediave dhe redaktorëve me bazë në BE që avokon për standardet profesionale në gazetari që nga viti 1950. IPI do të sjellë profesionistë me përvojë të mediave në Kosovë të cilët do të ndërtojnë aftësi për kontrollimin dhe raportimin e fakteve nga gazetarët, veçanërisht me ekipe hulumtuese etnikisht të ndryshme.

Trajnimi i hartuar dhe administruar nga këto dy organizata do të ndihmojë në trajtimin e lajmeve të rreme dhe raportimeve të paverifikuara, duke i ndihmuar gazetarët të mësojnë se si të zbulojnë lajme të rreme dhe të sigurojnë informacione të verifikuara që i përmbahen standardeve gazetareske. Njohuritë e dhëna do të jenë të një natyre shumë praktike dhe do të mbështeten në përvojat unike të gazetarëve që kanë zhvilluar me sukses aftësi të tilla në mjedise të ngjashme.

Gjatë dy ditëve, gazetarët ndërkombëtarë me përvojë do të diskutojnë tema të rëndësishme me pjesëmarrësit, duke përfshirë redaktorët kryesorë të Maldita - organizata kryesore spanjolle në trajtimin e dezinformimit përmes kontrollimit të fakteve dhe gazetarisë së të dhënave - dhe Teyit, organizata ekuivalente në Turqi. Më shumë informacion në lidhje me trajnerët mund të gjenden në biografitë e tyre në dispozicion për t’u shkarkuar më poshtë.

Prania e gazetarëve lokalë me përvojë do të sigurojë që shkëmbimi i aftësive dhe njohurive nuk është në formën e një qendre trajnuese ligjërimi, por më tepër formësohet si një interaksion midis ekspertëve, në të cilën adresohen sfidat specifike të gazetarëve që veprojnë në një mjedis të caktuar dhe diskutohen zgjidhjet.

Kush e ka të drejtën e aplikimit?

Të drejtën e aplikimit e kanë studentët të vitit të fundit të studimeve të gazetarisë dhe shkencave shoqërore, të sapodiplomuarit, gazetarë të rinj dhe profesionistë nga Kosova.

Kandidatët nga të gjitha pjesët e Kosovës inkurajohen të aplikojnë. Sidoqoftë, numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ne do t'u japim prioritet gazetarëve të rinj me më pak përvojë në fushën e përshkruar.

Do të zgjidhen minimum 30 dhe maksimalisht 40 pjesëmarrës.

Si duhet aplikuar?

Të gjitha aplikacionet duhet të paraqiten në shqip, serbisht ose anglisht para 4 dhjetorit sipas kohës lokale (mesnatë) së Evropës Qendrore tek aritasuhodolli@jetanekosove.com së bashku me dokumentet e mëposhtme:

  • CV e Aplikuesit
  • Artikull i botuar
  • Letër Motivimi

Aplikantët që nuk kanë ndonjë shkrim të botuar mund të paraqesin punimet e tyre studentore nga kurset praktike në gazetari.

Letra e motivimit duhet të sigurojë informacion në lidhje me mendimin dhe njohuritë e aplikantëve mbi temën e lajmeve të rreme dhe nuk duhet të tejkalojë 400 fjalë.

Gjuha

Trajnimi do të mbahet në gjuhën angleze, megjithatë, do të sigurohet përkthimi në shqip, serbisht dhe anglisht.

Kufizimet COVID-19:

Për shkak të kufizimeve të COVID-19 në Kosovë, si dhe rekomandimeve përkatëse shëndetësore, trajnimi do të jepet në internet përmes platformës Zoom.

  • Afati i fundit për aplikim: 4 Dhjetor 2020 sipas kohës lokale (mesnatë) të Evropës Qendrore
  • Data e kursit të trajnimit: 9-10 Dhjetor, 2020

Shënim:

Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata në fund të trajnimit.

Projekti synon të organizojë dy trajnime shtesë dyditore në lidhje me temën e informacioneve të rremë me ekspertë të ndryshëm ndërkombëtarë. Në këtë drejtim, aplikantët që nuk janë zgjedhur do të kenë mundësinë të marrin pjesë në trajnime të ngjashme përmes të njëjtit program gjatë vitit 2021.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme