Trajner/e (4) “Ndërmjetësimi në mes të bashkëmoshatarëve”   

kec KOSOVO e1561552422363
KEC
Publikuar më
09/06/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

FTESË PËR APLIKIM
K-0038

Pozita: Trajner (4) i programit të trajnimit “Ndërmjetësimi në mes të bashkëmoshatarëve”

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Projekti:  Së bashku kundër abuzimit të fëmijës / Together Against Child Abuse (TACA)

Numri i trajnerëve: trajnerë
Data e fillimit të angazhimit: 29 qershor 2020
Data e përfundimit të angazhimit 31 korrik 2020

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim: Përshkrimi i detyrave të punës.

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj, letrën motivuese si dhe dëshmi të aftësimit (certifikatë) si trajner në këtë fushë, në email adresën konsulenca@kec-ks.org  deri më datën 15 qershor 2020.

Vërejtje: Ju lutem që gjatë aplikimit, të vendosni në email emrin e pozitës për të cilën aplikoni.