Thirrje publike për fushën e kulturës, rinisë dhe sportit