Thirrje përfaqësuesve të OJQ në fushën e drejtësisë tranzicionale