Thirrje për trajnime online për biznese

ebrd
EBRD
Publikuar më
12/01/2021
Qyteti
Online
Kategoria
Lloj listimi

Përshkrimi

BERZH në bashkëpunim me MZHR-në prezanton programin pa pagesë për të mësuarit dhe këshillimin në internet, për t’i ardhur në ndihmë bizneseve mikro, të vogla dhe të mesme, që po përballen me ndikimet ekonomike të pandemisë së shkaktuar nga covid19.

Për më shumë info rreth programit vizitoni https://mzhr.rks-gov.net/page.aspx?id=1,63,2020,230

Regjistrohuni ju apo stafi juaj në akademinë online www.ebrdknowhowacademy.com duke nisur nga tani!

Aplikimi i bizneseve për pjesëmarrje në këto trajnime, fillon nga datë 12 dhe zgjatë deri me datë 16 Janar 2021. Materialet e trajnimit janë ne gjuhën shqipe dhe të gjitha detaje tjera, janë të sqaruara në Thirrjen për aplikim të publikuar në ueb të MZHR-së dhe në faqen e BERZH-it në fcb: https://www.facebook.com/EBRD.Small.Business.Support.Kosova

Pjesëmarrësit të cilët i ndjekin me sukses trajnimet, do të pajisen me Certifikatë të lëshuar nga MZHR dhe BERZH.

Programi financohet nga Bashkimi Evropian përfshirë Qendrën Evropiane Këshillimore të Investimeve, Kazakistani dhe Fondi i BERZH për Impaktin mbi Bizneset e Vogla (Itali, Japoni, Kore, Luksemburg, Suedi, Taipei, SHBA dhe Zvicër).

Më shumë.

Listime të ngjashme

Praktikantë vullnetarë (30)   Prishtinë e re
26/01/2021
26/01/2021
Chief Technical Advisor   Prishtinë e re
26/01/2021