Thirrje për punëdhënës: Subvencionimi në pagë

Agjencia e Punesimit e Republikes se Kosoves e1614259947260
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës
Publikuar më
25/02/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare, Bizneset

Përshkrimi

PËR PUNËDHËNËS

THIRRJE PËR APLIKIM
15 shkurt  – 19 mars

A keni nevojë për punëtorë?

Atëherë që të përfitoni, shkoni në zyrën e punësimit në komunën tuaj dhe regjistroni pozitat e lira:

Punëdhënësit që mund të përfitojnë nga skema Subvencionim në Pagë:

  • Të gjithë punëdhënësit nga sektori privat, sektori publiko-privat, si dhe nga sektori jo-fitimprurës (OJQ-ët) kanë të drejtë të jenë pjesë e SP-së
  • Bizneset e regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe funksionojnë në mënyrë aktive
  • OJQ-të regjistruara në Ministrinë e Administratës Publike dhe funksionojnë në mënyrë aktive
  • Punëdhënësit e gatshëm të nënshkruajnë kontratë 12 mujore me punëtorinë
  • Punëdhënësit e gatshëm që të bashkëfinancojnë 50% të pages mujore bruto të të papunësuarit për një periudhë 12 mujore.

Ku dhe Si të aplikoni?

  • Shkoni në Zyrat e Punësimit në komunën tuaj, regjistrohuni dhe paraqitni pozitat e lira të punës në biznesin, institucionin apo organizatën tuaj.

Për më shumë informata vizitoni webfaqen https://aprk.rks-gov.net/

⇒ Shpallja e plotë.