Thirrje për projekte: Grante për vitin 2020/21

japan
Japan Embassy Kosovo
Publikuar më
08/05/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

Thirrje për projekte

Ambasada e Japonisë në Kosovë ju fton të aplikoni për grantet në kuadër të programit Grass Roots and Human Security Projects (GGP) për vitin 2020/21.

Grass Roots and Human Security Projects (GGP) u prezantua për herë të parë nga Qeveria e Japonisë në 1989 me qëllim plotësimin e nevojave të ndryshme socio-ekonomike në vendet në zhvillim. GGP siguron ndihmë të pakthyeshme financiare për OJQ-të, Spitalet, Shkollat fillore dhe shoqata të tjera jofitimprurëse për të ndihmuar në zbatimin e projekteve të tyre të zhvillimit. Disponueshmëria e fondeve të GGP në secilin vend të pranueshëm i siguron ODA-së japoneze një mjet të ri bashkëpunimi që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e komuniteteve.

Disa lloje të organizatave jofitimprurëse kanë të drejtë të jenë përfitues të GGP. Kërkesa e vetme është që ato të jenë organizatë jofitimprurëse dhe që zbatojnë projekte zhvillimore në komunitet (qeveria qendrore, organizatat ndërkombëtare, individët dhe organizatat e fitimprurëse, nuk kanë të drejtë).

Kush janë përfituesit e mundshëm:

 • OJQ ndërkombëtare ose vendore
 • Organizatat me bazë në komunitet (CBO)
 • Autoritetet lokale
 • Institucionet shëndetësore
 • Shkollat fillore dhe shkollat profesionale
 • (Shoqatat e tjera jofitimprurëse)

Shuma: Shuma maksimale e grantit për projekt është 10 milion jen japoneze, afërsisht e barabartë me 80,000 Euro përfshirë tarifën e auditimit. (Tarifa e auditimit për përfituesin mbulohet nga projekti)

Fushat e synuara:

 • Shkollat fillore

Rinovimi dhe furnizimi i pajisjeve për shkollat publike

 • Kujdesi shëndetësor parësor

Rinovimi dhe furnizimi i pajisjeve mjekësore ose automjetit të ambulancës për spitalet (Projektet për përfitim nga ana e grave, fëmijëve ose parandalimin e sëmundjes infektive u jepet përparësi)

 • Aftësim profesional

Shkolla e pajisjeve për kurse trajnimi të aftësive themelore (p.sh. makineritë e bërjes së tullave, qepjes, qirinjve, etj)

Pajisjet e trajnimit bujqësor (p.sh. traktorë, pompa, spërkatës) (Projektet për fuqizimin e grave u jepet përparësi.)

 • Mirëqenia Publike

Rinovimi dhe furnizimi i pajisjeve për pajisje për personat me aftësi të kufizuara, jetimët, edukimi i planifikimit familjar

Furnizimi me kamion zjarrfikës ose automjeti për administrimin e mbeturinave për autoritetet lokale

 • Ujësjellës (vetëm njësitë lokale mund të aplikojnë) Pajisjet për shpimin e pompave të puseve

(Ju lutemi vini re: artikujt e mëposhtëm NUK mbështeten financiarisht : TVSH (lirohen nga TVSH), mallrat e konsumit, makina të zakonshme, kompjuterë, kostot e mirëmbajtjes, kostot administrative etj.)

Afati: 31 Maj 2020

Ju lutemi dorëzoni aplikacionin tuaj me email në: embjp.ggp.ks@gmail.com

Për te shkarkuar aplikacionin dhe per më shumë informata klikoni në: https://www.at.emb-japan.go.jp/jointad/kosovo/itpr_en/ggp.html

Tel: +383 (38) 600 433/600 995

Listime të ngjashme