Thirrje për projekt-propozime OSHC RELOAD2

undp logo
UNDP
Publikuar
25/05/2022
Skadon
05/07/2022
Lokacioni
Skenderaj
Kategoria
Lloji
Grante  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

OMUNA E SKENDERAJIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2

SHPALL:

THIRRJEN E PARË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2

(ReLOaD2)

Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është një iniciativë e financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën*. Ky program është vazhdim i nismës Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD, 2017-2020). Buxheti total i ReLOaD2 është 12.63 milionë euro (15.06 milionë dollarë), ndërsa komponenti për Kosovë është 1.38 milionë euro (1,64 milion dollarë). Kohëzgjatja e projektit është 48 muaj (Janar 2021 – Dhjetor 2024). Objektivi i përgjithshëm i ReLOaD2 është të forcojë demokracitë gjithëpërfshirëse në Ballkanin Perëndimor dhe procesin e integrimit në BE. Projekti do të punojë për fuqizimin e shoqërisë civile dhe rinisë që të jetë pjesë aktive në vendimmarrje, duke nxitur një mjedis ligjor dhe financiar në funksion të shoqërisë civile.

Dokumentacioni për thirrjen publike në Komunën e Skenderajit mund të merret nga data 23 maj 2022 deri më 04 korrik 2022:

Dokumentet e aplikimit mund të merren:

Duke e dërguar një kërkesë për dokumentacionin për aplikim me emrin e OSHC-së së interesuar në këtë adresë të postës elektronike: komuna.skenderaj@rks.gov.net  ose personalisht, në adresën:

Komuna e Skenderajit, Rr. 28 Nëntori

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Ndërmarrësi Inovacion dhe Turizëm,

kati i parë zyra nr. 11

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme