Thirrje për projekt-propozime OSHC RELOAD2

undp logo
UNDP
Publikuar
13/05/2022
Skadon
23/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Grante  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: 

THIRRJEN E PARË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT  PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN  PERËNDIMOR 2 

(ReLOaD2) 

Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është një iniciativë e  financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara  (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën*. Ky program është vazhdim i  nismës Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD, 2017-2020).  Buxheti total i ReLOaD2 është 12.63 milionë euro (15.06 milionë dollarë), ndërsa komponenti për Kosovë  është 1.38 milionë euro (1,64 milion dollarë). Kohëzgjatja e projektit është 48 muaj (Janar 2021 – Dhjetor 2024). Objektivi i përgjithshëm i ReLOaD2 është të forcojë demokracitë gjithëpërfshirëse në  Ballkanin Perëndimor dhe procesin e integrimit në BE. Projekti do të punojë për fuqizimin e shoqërisë  civile dhe rinisë që të jetë pjesë aktive në vendimmarrje, duke nxitur një mjedis ligjor dhe financiar në  funksion të shoqërisë civile.  

OSHC-të me bazë në Komunën e Mitrovicës së Jugut me përvojë pune në Komunën e Mitrovicës së  Jugut inkurajohen të aplikojnë. 

DOKUMENTACIONI: 

Të gjitha informatat dhe verzioni elektronik i të gjithë pakos së dokumenteve për aplikim mund të  gjenden në adresat e mëposhtme: www.ks.undp.org, dhe në adresën zyrtare të komunës së Mitrovicës  së Jugut https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/ 

Dokumentacioni për thirrjen publike në Komunën e Mitrovicës së Jugut mund të merret nga data 13 maj  2022 deri më 23 qershor 2022:  

Dokumentet e aplikimit mund të merren:

Duke e dërguar një kërkesë për dokumentacionin për aplikim me emrin e OSHC-së së interesuar në këtë  adresë të postës elektronike: fahri.jashari@rks-gov.net ose personalisht, në adresën: Komuna e Mitrovicës së Jugut, Sheshi: Mehë Uka, Ish Bankosi. kati i tretë 

Shpalljet e ngjashme