Thirrje për pjesëmarrës

forumZFD Kosovo  e1599659235178
Forum ZFD
Publikuar më
05/10/2020
Qyteti
Online
Kategoria
Lloj listimi

Përshkrimi

Programi forumZFD në Kosovë ofron një cikël prej katër (4) ligjëratash online për studentë të universitetit. Ligjëratat mbulojnë këto tema:

  • Ligjërata 1: Edukimi për të Drejtat e Njeriut (29/10/2020)
  • Ligjërata 2: Edukimi Shumëkulturor (05/11/2020)
  • Ligjërata 3: Zgjidhja Paqësore e Konflikteve dhe Ndërmjetësimi në Shkollë (12/11/2020)
  • Ligjërata 4: Shumëperspektiviteti dhe Kultura e Kujtesës (19/11/2020)

Ftohen të aplikojnë studentë nga universiteti publik dhe universitetet private në Kosovë.

AFATI PËR APLIKIM ËSHTË: 18/10/2020

Lidhja në formularin e aplikimit në shqip. : https://forms.gle/wpJeChStHVKsjopg6