Thirrje për përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile