Thirrje për Ofertë: Ri-tenderim krijimi i videos promovuese