Thirrje për nominimin e anëtarëve nga shoqëria civile