Thirrje për dorëzimin e ofertave: furnizim me materiale