Thirrje për aplikim për projekt për shkathtësi punësimi