Thirrje për aplikim për përkrahje në fushën e bujqësisë

Komuna e Prishtinës
Publikuar më
10/03/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

Drejtoria e Bujqësisë

THIRRJE PËR APLIKIM

1. Përkrahje në blegtori – makina mjelëse

Ftohen të gjithë fermerët e komunës së Prishtinës, të cilët posedojnë gjedhe qumështore, dele dhe dhi, se mund të aplikojnë për furnizim me makina mjelëse dhe bidonë

2. Përkrahje në blegtori – laktofrizë, mikser për përgatitjen (përzierjen) e ushqimit të kafshëve.

Ftohen të gjithë fermerët e komunës së Prishtinës, të cilët posedojnë gjedhe qumështore, gjedhe për majmëri, se mund të aplikojnë për furnizim me laktofriza dhe mikser për përzierjen e ushqimit të kafshëve.

2.1 Furnizimi me laktofrizë 500L

2.2 Furnizimi me pajisje për përgatitjen (përzierjen) e ushqimit të kafshëve– Mikser

3. Përkrahje në shpendari - furnizimi me inkubatorë për çeljen e zogjve.

4. Përkrahje në pemëtari - përkrahja e fermerëve me material fidanor për ngritjen e pemishteve të reja, furnizimi i fermerëve me fidanë të arrës 5000 copë, lajthisë 11000 copë dhe gështenjës 6000 copë.

5. Përkrahje në prodhimtari bimore – furnizim me pajisje spërkatëse.

6. Përkrahje në bletari – furnizimi me pajisje bletare (centrifugë elektrike - 31 copë, bluza të bletarit - 25 copë, depozitor inox 50 L - 25copë)

Data e aplikimit prej 10.03.2021 deri më 24.03.2021

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme