Tender për blerjen e pajisjeve për bletari

Help Kosovo
Publikuar më
29/07/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020
Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2019-2020

TENDER për blerjen e pajisjeve për bletari

  • Tenderi është i hapur deri me datën 20.08.2020 në ora 13:00
  • Per marrjen e dosjes se tenderit ju lutem kontaktoni krasniqi@help-kosovo.org ose ne numrin +381 38 704 302

TENDER for purchase of beekeeping equipment  

  • Tender is opened until 20.08.2020 at 13:00
  • To obtain a copy of tender dossier, please contact krasniqi@help-kosovo.org or at +381 38 704 302

TENDER za nabavku opreme za pcelarstvo 

  • Tender je otvoren do 20.08.2020 datum, do 13:00 casova
  • Da bi dobili kopiju dosijea za tender, molilmo vas kontaktirajte na krasniqi@help-kosovo.org ili +381 38 704 302

Listime të ngjashme

Ndihmës serviser   Prishtinë e re
21/10/2020
19/10/2020
19/10/2020