Technical Support

telkos 150x150 1
Telkos
Publikuar më
27/08/2020
Qyteti
Vushtrri
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Detyrat dhe pergjegjesite:

  • Mirëmbanë shërbimet e ofruara për klientë duke ofruar mbështetje teknike profesionale për klientin.
  • Zgjedh problemet teknike që gjenerohën permës tiketave.
  • Ofron mbështetje teknike për teknikët në terren.
  • Monitoron pajisjet e rrjetit përmes sistemit të monitorimit.

Edukimi dhe përvoja:

  • Përparësi kanë kandidatët që posedojnë BSc. në Shkenca Kompjuterike / Inxhinieri kompjuterike;
  • Çertifikim në CCNA ose njohuri te dëshmuara në ketë nivel;
  • Njohja e mire e gjuhës angleze;
  • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe në formë individuale;
  • Në raste të urgjencave të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit dhe me orar të ndryshueshëm.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@telkos.net

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 07.09.2020

Listime të ngjashme

Field Monitoring Officer   Prishtinë
30/09/2020
27/09/2020
21/09/2020