Specialist/e i Mjedisit

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
MMPHI
Publikuar më
27/10/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Mjedis  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

KËRKESË PËR CV

(SHËRBIME KONSULENCE - Konsulentë individualë)
Kosovë

PROJEKTI PËR NXITJEN DHE SHFRYTËZIMIN E MUNDËSIVE PËR SIGURINË E UJËRAVE (FLOWS)
(P169150)

Titujt e detyrës:          

 1. Menaxheri i Projektit
 2. Specialist i Prokurimit
 3. Specialist i Menaxhimit Financiar
 4. Specialist i Zhvillimit Social
 5. Specialist i Mjedisit
 6. Specialisti i Monitorimit & Evaluimit
 7. Specialist Ndërkombëtar i Prokurimit

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar një Marrëveshje Financiare për financim nga Banka Botërore të kostos së Projektit për Nxitjen dhe Shfrytëzimin e Mundësive për Sigurinë e Ujërave (FLOWS) (“Projekti”) dhe synon të aplikojë një pjesë të të ardhurave për detyrat e shërbimeve për konsulencë individuale për subjektin.

Kjo shpallje bëhet për të gjashtë pozitat e stafit të NJZP-së, të cilët do të punojnë në kuadër të Projektit.

Fushëveprimi i punës

Termat e Referencës (TeR) për secilën nga këto gjashtë pozita të NJZP-së përshkruajnë objektivat, detyrat, përgjegjësitë specifike si dhe kërkesat e kualifikimit për secilën nga këto pozita - ju lutemi gjeni bashkangjitur vegzën për TeR-të https://mmphi.rks-gov.net/publikimet/67/mundsi-punsimi

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Insfastrukturës fton konsulentë individualë të përshtatshëm (“Konsulentë”) të shfaqin interesin e tyre dhe të paraqesin CV-të e tyre dhe dokumentacionin përkatës për ofrimin e shërbimeve të mësipërme. Konsulentët e interesuar duhet të japin informacion që demonstron se ata i kanë kualifikimet e kërkuara dhe përvojën përkatëse të përcaktuar në TeR për pozitën përkatëse. Kandidatët duhet të tregojnë në aplikimin e tyre pozitën/detyrën për të cilën po aplikojnë.

Një Konsulent do të përzgjidhet në përputhje me dispozitat për përzgjedhjen e Konsulentit Individual të përcaktuara në Rregulloren e Prokurimit të Bankës Botërore.

Informata të mëtejshme mund të merren në adresën e mëposhtme gjatë orarit të punës nga ora 08:00 deri në 16:00.

Aplikimet/CV-të duhet të dorëzohen në formë të shkruar në adresën e mëposhtme (personalisht, ose me postë, ose me faks, ose me e-mail) deri më 09 Nëntor, 2021.

Adresa për dorëzimin e aplikimeve/CV-ve:

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Adresa: Ndërtesa e ish-Rilindjes, kati XV;
Personi kontaktues: Fazile Ismaili – Divizioni i Burimeve Njerëzore
fazile.ismaili@rks-gov.net
Numri kontaktues: 038/200-35-555

---

Terms of Reference for Environmental Specialist

BACKGROUND

From ESRS.

Overview of the Project’s ES Risks and their Management

From ESRS risk section.

PROJECT MANAGEMENT STRUCTURE

From ESCP or ESRS.

OBJECTIVE OF THE ASSIGNMENT AND SCOPE OF SERVICES

The Specialist will serve as the National Environmental Specialist for the Fostering and Leveraging Opportunities For Water Security Project (the “Project”). The Specialist will be an integral part of the Project Implementation Unit (PMT) housed at the Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure.  The Specialist will assume primary responsibility to ensure that all Project activities at all Project sites are carried out in compliance with the Environmental and Social Management Framework (ESMF) of the Project, other relevant Project documents, the World Bank’s Environmental and Social Framework (ESF) and its 10 ES Standards (ESS), as well as applicable and relevant policies and regulations of Kosovo.

Specifically, the Consultant will be responsible for the following tasks:

 • Lead and supervise the PMT’s environmental management obligations in all aspects of environmental risk management, including providing guidance to project and site personnel on technical issues, implementation of environmental risk management practice, documentation and quality assurance.
 • Ensure that the environmental safeguard screening is carried out for all relevant Project activities, and that the applicable environmental safeguards instruments (EIA/ESIA, Environmental Code of Practice (ECOP), Environmental and Social Management Plan (ESMP), and Corrective Action Plans) are adequately prepared and implemented as per the Environmental and Social Management Framework (ESMF).
 • As needed, conduct the screening/ assessment and the preparation of relevant environmental risk assessment and management instruments (applicable mainly under contexts requiring simple safeguards instruments during the early stages of project implementation), in close consultation with the Project’s technical specialists (e.g. hydrology, dam safety, hydro technical engineering, civil engineering…) and World Bank ES and technical Specialists;
 • Lead and supervise the PMT’s Teams in the environmental management of civil construction works conducted on the Project and identify gaps, if any, from the requirements of the ES management instruments and prepare measures to address them.
 • Ensure environmental and social assessment and management instruments and processes are incorporated into, and reflected in bidding documents and/or contracts.
 • Supervise the design and implementation of Safeguard Related Technical Assistance and studies including environmental baselines, application of simple and practical implementation tools such as checklists, standard operating procedures, codes of practice; and others;
 • Support the preparation and implementation of the Environmental Safeguard Training Programs for the Project, and annual environmental training plans, in coordination with World Bank Task Team, and coordinate with other safeguards capacity building initiatives taking place in Kosovo;
 • Provide on-the-job training of environmental risk assessment and management skills personnel from the PMT team, the contractors, supervising engineers and other relevant parties with roles in project design / planning and / or access to / influence on the project sites;
 • Provide technical inputs and ensure quality of Environmental and Social Monitoring reports, including timely information on the implementation of relevant ES management instruments, and status of analytical work;
 • Prepare the reporting procedures, implement the process and be responsible for the environmental safeguards aspects of the reports;
 • Support the PMT in a regulatory dialogue with the domestic environmental agency / regulator to ensure alignment between ES procedures and standards in place for the Project, and the prevailing domestic regulatory framework;
 • Liaise with the environmental and social specialists of the World Bank;
 • Liaise with the Project’s responsible staff for occupational health and safety (OHS) as well as community health and safety; follow the Project’s and contractors’ grievance redress mechanisms and ensure compliance with WB requirements.
 • Organize and participate in Project-related missions and workshops, and ensure that World Bank recommendations are integrated in the implementation of environmental safeguards and adequately reported;
 • Other environmental safeguard-related activities as required.

OUTPUTS

 • Inception Report: Within one month of contract signing. The Inception Report shall confirm the scope and objectives of the assignment, proposed any necessary adjustments, and layout the work plan.
 • Quarterly Progress Reports: These periodic Reports shall provide a detail of all ES risk assessment and management activities undertaken by the Project (including screening, preparation of environmental safeguards instruments, development and implementation of training plans), issues encountered, actions proposed to address these, and specify the detailed work plan for the upcoming period.
 • Final Report: The Final Report will be provided at the end of the assignment, summarizing the Consultant’s inputs, outputs, expenses, results, and lessons learned.

CONSULTANT EXPERIENCE REQUIREMENTS

 • At least a Master´s degree in environmental management, environmental engineering, or related fields;
 • At least 5 years of experience in environmental risk management in Kosovo; exposure to international work would be an advantage;
 • Experience with World Bank environmental safeguard policies and the WB’s ESF is a strong advantage;
 • Fluency in English and Albanian language and strong report writing ability and communication skills are essential;
 • Excellent communication and interpersonal skill with gender sensitivity, respect for local culture and results oriented attitude;
 • Reliable, independent and dynamic worker with high social competency and good team spirit; and
 • Willing and able to travel extensively to Project areas.

DURATION OF THE ASSIGNMENT

This is a fulltime position for one year, extendable for the duration of the project. The position is renewable annually based on the business needs, performance and mutual agreement.

REPORTING

The ES specialist should directly report to the PI’s project manager.

Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email