Social Media Manager

PlotShnet Pune e1628492759233
Plot Shnetë
Publikuar më
01/11/2021
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Konkurs Pune

Agjensioni për turizëm shëndetësor Plot Shnetë po kërkon një Social Media Manager.

Lloji i punës: Full Time (Orar i plotë)

Përgjegjësitë:

 • Perdorimi i mjeteve të SMM për të krijuar dhe mirëmbajtur brendin e kompanisë;
 • Të bashkëpunoj me profesionistë të marketingut për të zhvilluar kampanjat  e rrjeteve sociale;
 • Komunikimi me klientët dhe palët e interesuara përmes rrjeteve sociale të kompanisë;
 • Të bëjë analizimin e planit të marketingut digjital, strategjinë e rrjeteve sociale, identifikimin e pikave të dobëta straegjike dhe sygjerime për përmirësim;
 • Të hulumtoj për trendet më të fundit të rrjeteve sociale dhe të informojë menagjmentin për ndryshimet relevante me aktivitet e marketingut të kompanisë;
 • Të përcaktoj treguesit kryesorë të performancës(KPI) për kampanjat e rrjeteve sociale si: Targetin për numër të caktuar të shpërndarjeve, pëlqimeve dhe matja e përformancës së kompanisë në përputhje me treguesit kryesorë të përformancës (KPI).

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Të ketë eksperiencë 2 vjeçare në fushën e marketingut;
 • Aftësi shumë të mira organizative, komunikimi dhe etikë të mirë prezantimi;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze (e preferuar);
 • Të jeni të gatshëm të udhëtoni jashtë vendit për trajnime

Të dhënat:

 • Vendndodhja: Prishtinë;
 • Paga: Fikse + Bonuse;
 • Kontrata: Sipas Kodit të Punës;
 • Aplikimet mbyllen: 10.11.2021 në ora 00:00.

Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: plotshnete@gmail.com

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme