Skema e Granteve Start-up dhe Biznes ekzistues Lot I dhe II

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Publikuar
31/03/2022
Skadon
12/04/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Lloji
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Individë, Bizneset

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ministria e Zhvillimit Rajonal lanson thirrjen publike: Skema e Granteve „Programi për Zhvillimi Rajonal të Balancuar“ PZHRB 2022, Start-up dhe Biznes ekzistues Lot I dhe Lot II.

Informatat e hollësishme i gjeni në uebfaen e MZHR-së në linkun në vijim:
https://mzhr.rks-gov.net/page.aspx?id=1,35,2022,810

Aplikimi bëhet përmes platformes eKosova https://ekosova.rks-gov.net/

Linku në vijim përmes videos tregon se si mund të regjistroheni në platformen eKosova: https://ekosova.rks-gov.net/Video/gxZ-dYiRKE8

---

Ministarstvo regionalnog razvoja raspisuje javni poziv: Grant šema „Program uravnoteženog regionalnog razvoja“ PURR 2022, Pokretanje i postojeće poslovanje Lot I i Lot II.

Detaljne informacije možete pronaći na web stranici MRA na sledećem linku:
https://mzhr.rks-gov.net/page.aspx?id=3,35,2022,810

Aplikaciranje se vrši preko platforme eKosova https://ekosova.rks-gov.net/

Sledeći video link pokazuje kako se možete registrovati na platformi eKosova: https://ekosova.rks-gov.net/Video/gxZ-dYiRKE8