Ekspert/e për Kontekstualizim të kurrikulës

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
Publikuar
05/04/2022
Skadon
10/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

ZGJATJE E AFATIT PËR APLIKIM

Ekspert për Kontekstualizim të kurrikulës

Në kuadër të Programit për Angazhim të Qytetarëve (Citizen Engagement Activity), Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton individët e interesuar të aplikojnë për t’u angazhuar si Ekspert për Kontekstualizim të kurrikulës së Akademisë për Udhëheqësi në Komunitet.

Informatat dhe dokumentacioni i detajuar mund të shkarkohen në:

https://www.kcsfoundation.org/en/activity/rfp02-2022cea/

Afati i fundit për dërgim të aplikacioneve është data 10 Prill 2022. Aplikacionet duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës RFP 02/2022 në subjektin e emailit. Aplikacionet pranohen vetëm në gjuhën Angleze.

Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.

Shpalljet e ngjashme