Shofer/Depoist

Baschi N
Baschi & N L.L.C
Publikuar më
27/12/2020
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kompania Baschi & N L.L.C me seli ne Prizren, perfaqesues eksluziv per Kosove i birres Kaon nga Tirana. Jemi ne kerkim per nje Shofer/Depoist

Pershkrimi i punes:

 • Pranon, levize, bart dhe klasifikon artikujt sipas standardeve te kompanise;
 • Pregadit, shoqeron dhe dorezon mallin deri tek klientet e kompanise;
 • Kujdeset qe ambalazhet e kthyeshme nga klientet te kthehen ne depo;
 • Selekton, ndane hapsiren per deponim te mallrave dhe sistemon mallrat ne pjeset e caktuara;
 • Shkarkon dhe ngarkon mjete te ndryshem te transportit te mallrave;
 • Punon dhe vepron sipas udhezimeve te menaxherit;
 • Pranon porosite e pregaditura per dergesa ne terren;
 • Kontrollon sasite e mallit dhe dokumentacionin perkates;
 • Me kujdes sistemon produktet ne mjetin transportues;
 • Dergon porosite te klientet me kujdese; Kujdeset per mjetin transportues;

Kulaifikimet:

 • Te kete te perfunduar shkollen e mesme;
 • Pervoje paraprake te punese (sepaku 1 vit) ne magazine/depo;
 • Te kete shkathtesi te mira komunikimi;
 • Fleksibil dhe i shpejte ne kryerjen e detyrave;
 • Pozitiv, energjik dhe te kete vetiniciative;
 • Patent shofer te kategorise B

Menyra e aplikimit:

E-mail: nspaqi@gmail.com
Afati i aplikimit deri me 5 Janar 2021

Listime të ngjashme

Asfaltues (7)   Prishtinë
19/01/2021
Merçendaizer (2)   Prishtinë
14/01/2021
Ndihmës depoist   Pejë
14/01/2021
Liferues   Prishtinë
14/01/2021
14/01/2021