Oferta për shërbime hotelerie

handikos logo
HANDIKOS
Publikuar
10/02/2022
Skadon
16/02/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës — HANDIKOS është duke kërkuar ofertues për shërbime hotelerie në komunën e Prishtinës.

Të gjitha palët e interesuara ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre në email-in:
handikos@handi-kos.org, me mbishkrimin “Oferta për shërbime hotelerie”, më së largu deri më 16/02/2022. Ofertat e pranuara pas afatit të caktuar nuk do të merren në konsideratë.

Më poshtë gjeni termat e referencës:

Ftese-per-oferte_Sherbime-hotelerie

Association of Paraplegics and Paralysis of Children of Kosovo –HANDIKOS is looking for bidders for hoteliery services in the municipality of Prishtina.

All interested parties are invited to submit their bids in the email: handikos@handi-kos.org, with the subject “Bid for hoteliery services”, no later than 16/02/2022. Bids received after the deadline will not be considered.

Terms of references.