Sesion informues për mundësi financimi Prishtinë / Informativni skup o prilikama za finansiranje Priština

USAID Justice Activity in Kosovo
Publikuar më
05/10/2021
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare

Përshkrimi

PROJEKTI I DREJTËSISË NË KOSOVË

Sesion informues për mundësi financimi

Projekti i USAID-it për Drejtësi fton të gjitha organizatat e shoqërisë civile që kanë përvojë dhe janë të interesuara t’i mbështesin përmirësimet cilësore në ofrimin e shërbimeve të drejtësisë e të cilat sjellin besim më të madh të publikut në sistemin e drejtësisë në Kosovës.

Luteni të na bashkoheni në një sesion informues që është planifikuar për datën 14 tetor 2021 në orën 10:30 në Hotel Opera, me organizatat e shoqërisë civile nga rajoni i Prishtinës.

Ky sesion do t'ju ndihmojë që të mësoni më shumë për mundësitë e financimit për periudhën 2021-2022 dhe të merrni informata shtesë për përgatitjen dhe dorëzimin e projekt-propozimeve.

Për të mësuar më shumë për Projektin e Drejtësisë, ju lutem klikoni këtu.

Pjesëmarrësit po ashtu inkurajohen që pyetjet e tyre t’ia dërgojnë paraprakisht në info@justiceactivity-ks.org. Pyetjet mund të dorëzohen edhe gjatë sesionit dhe më pas.

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në sesionin informues, ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në info@justiceactivity-ks.org. Pas konfirmimit të pjesëmarrjes ju bashkëlidhim edhe agjendën finale të sesionit.

PRAVOSUDNI PROJEKAT NA KOSOVU

Informativni skup o prilikama za finansiranje

USAID-ov Pravosudni projekat poziva sve organizacije civilnog društva na Kosovu sa iskustvom, na informativnu sesiju o dodeli grantova koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta usluga u pravosuđu i većem poverenju javnosti u kosovski pravosudni sistem.

Pridružite nam se na informativnom skupu zakazanom za 14. oktobar 2021. god. u 10.30 u Hotel Opera, sa nevladinim organizacijama iz regiona Prištine.

Skup će vam pomoći da saznate više o prilikama za finansiranje za 2021-2022. god. i dodatne informacije o pripremi i podnošenju predloga projekata.

Opširnije o Pravosudnom projektu možete pročitati klikom na link.

Podstičemo učesnike da svoja pitanja unapred dostave putem email adrese: info@justiceactivity-ks.org. Pitanja možete postaviti tokom i nakon skupa.

Takođe, putem iste mejl adrese možete potvrditi svoje učešće na informativnoj sesiji. Nakon vaše potvrde o učešću, dostavićemo vam dnevni red.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme