Sesion informues për mundësi financimi Kosovë / Informativni skup o prilikama za finansiranje Kosovo

USAID Justice Activity in Kosovo
Publikuar më
06/10/2021
Qyteti
Kosovë
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare

Përshkrimi

PROJEKTI I DREJTËSISË NË KOSOVË

Sesion informues për mundësi financimi

Projekti i USAID-it për Drejtësi fton të gjitha organizatat e shoqërisë civile që kanë përvojë dhe janë të interesuara t’i mbështesin përmirësimet cilësore në ofrimin e shërbimeve të drejtësisë e të cilat sjellin besim më të madh të publikut në sistemin e drejtësisë në Kosovës.

Luteni të na bashkoheni në sesion informues sipas orarit të caktuar si vijon:

  • 12 tetor 2021, në orën 10:00, me organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat joqeveritare nga rajoni i Gjilanit dhe Ferizajt.
  • 12 tetor 2021, në orën 13:00, me organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat joqeveritare nga rajoni i Gjakovës dhe Pejës.
  • 13 tetor 2021, në orën 10:00, me organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat joqeveritare nga nga rajoni i Mitrovicës
  • 13 tetor 2021, në orën 13:00, me organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat joqeveritare nga rajoni i Prizrenit.

Ky sesion do t'ju ndihmojë që të mësoni më shumë për mundësitë e financimit për periudhën 2021-2022 dhe të merrni informata shtesë për përgatitjen dhe dorëzimin e projekt-propozimeve.

Për të mësuar më shumë për Projektin e Drejtësisë, ju lutem klikoni këtu.

Pjesëmarrësit po ashtu inkurajohen që pyetjet e tyre t’ia dërgojnë paraprakisht në info@justiceactivity-ks.org. Pyetjet mund të dorëzohen edhe gjatë sesionit dhe më pas.

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në sesionin informues, ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në info@justiceactivity-ks.org. Pas konfirmimit të pjesëmarrjes ju bashkëlidhim edhe agjendën finale të sesionit si dhe vegëzën për platformën Zoom.

PRAVOSUDNI PROJEKAT NA KOSOVU

Informativni skup o prilikama za finansiranje

USAID-ov Pravosudni projekat poziva sve organizacije civilnog društva na Kosovu sa iskustvom, zainteresovane da podrže unapređenje kvaliteta usluga u pravosuđu, a koje bi doprinelo većem poverenju javnosti u pravosudni sistem Kosova, da nam se pridruže na elektronskom informativnom skupu prema određenom rasporedu:

  • 12. oktobar 2021. god. u 10.00 sa organizacijama civilnog društva iz regiona Gnjilana i Uroševca
  • 12. oktobar 2021. god. u 13.00 sa organizacijama civilnog društva iz regiona Đakovice i Peći
  • 13 oktobar 2021. god. u 10.00 sa organizacijama civilnog društva iz regiona Mitrovice
  • 13 oktobar 2021. god. u 13.00 sa organizacijama civilnog društva iz regiona Prizrena

Skup će vam pomoći da saznate više o prilikama za finansiranje za 2021-2022. god. i dodatne informacije o pripremi i podnošenju predloga projekata.

Opširnije o Pravosudnom projektu možete pročitati klikom na link: https://www.usaid.gov/kosovo/news-information/fact-sheets/justice-activity

Podstičemo učesnike da svoja pitanja unapred dostave putem email adrese: info@justiceactivity-ks.org. Pitanja možete postaviti tokom i nakon skupa.

Takođe, putem iste mejl adrese možete potvrditi svoje učešće na informativnoj sesiji. Nakon vaše potvrde o učešću, dostavićemo vam dnevni red i link za Zoom platformu.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme