Servisues

rugove kosovo e1604593874352
Rugove
Publikuar më
14/01/2021
Qyteti
Pejë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

KORPORATA RUGOVE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit, me brende të mirënjohura kosovare si Ujë Rugove, Djathë Rugove dhe Shije RugoveTë gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e Korporatës sonë, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës në fabrikën e djathit “Rugove” Sh.P.K. në Drelaj (Rugovë).

SERVISUES

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Bën montim dhe demontim të pajisjeve të ndryshme të prodhimit sipas kërkesës dhe në bashkëpunim me kompanitë e kontraktuara të mirëmbajtjes.
 • Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bën ndërrimin ose riparimin e tyre.
 • Shërben si urë lidhëse në mes të korporatës dhe kompanive të kontraktuara të mirëmbajtjes.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi, testimi etj.
 • Menaxhon evidencat e servisit, fletë-garancioneve e të ngjashme.
 • Përgatitë dhe nxjerr raporte të ndryshme lidhur me punën e tij apo raporte sipas kërkesave dhe nevojave të menaxhmentit.

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale.
 • Të jetë banor i regjionit të Pejës.
 • Preferohet diploma universitare në elektro, makineri ose në fusha të ngjashme.
 • Preferohet pune në servisim të pajisjeve të ndryshme.

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.
 • Të jenë të motivuar për punë.
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese.
 • T’i përshtaten orarit fleksibil të punës.
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit.
 • Të ketë iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport për punëtorët nga qyteti i Pejës për në fabrikë.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 1 shkurt 2021, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.