Punonjës/e sigurimi

german embassy kosovo e1604661397970
Ambasada e Gjermanisë
Publikuar
15/02/2022
Skadon
04/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Sigurim  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë

kërkon një punonjës/e sigurimi nga data 01.04.2022

-Vend pune me orar të plotë-

Detyrat që bien në këtë pozitë, ndër tjerash janë:

Zbatimi i masave të sigurisë brenda pronës/ave, shoqërimi i vizitorëve, patrollimi, kontrolli i vizitorëve në zyrën e vizave

Profili i kërkuar:

  • njohuri të mira të gjuhës gjermane
  • reziliencë e lartë fizike
  • aftësi për punë ekipore
  • gatishmëri dhe përshtatshmëri për shërbim me ndërrime
  • përvojë pune në shërbimin e sigurimit (e dëshirueshme)
  • njohuri të gjuhës angleze dhe serbe (e dëshirueshme)

Vendi i punës fillimisht është me kohë të kufizuar me mundësi të vazhdimit.

Ambasada i inkurajon shprehimisht gratë e kualifikuara për të konkuruar.

Aplikacioni duhet të bëhet në gjuhën gjermane

(me letër motivuese, fotografi aktuale të pasaportës, jetëshkrim, diplomë/a, dëftes/a dhe referencë/a)

dhe t'i adresohet me shkrim

Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Prishtinë

Rr. Azem Jashanica nr. 66, Arberi, Prishtinë

Tel. 00 383 38 2545 00

Afati i konkurimit: 04.03.2022, ora 10 në mëngjes

(Pranimi përmes postës, apo dorëzimi tek porta e ambasadës)

Shpalljet e ngjashme

19/05/2022
Asistent/e Ekzekutiv/e   Prishtinë
06/05/2022