Punëtori: Mbështetja me kredi dhe grante për NVM-të në Kosovë

ebrd
EBRD
Publikuar më
17/05/2021
Qyteti
Online
Kategoria
Lloj listimi

Përshkrimi

Të nderuar përfaqësues të bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë, kjo është agjenda e punëtorisë së datës 18 maj (e martë) në ora 10:00. Ju lutemi regjistrohuni përmes këtij linku për të marë pjesë në webinar:

http://bit.ly/SMEZOOMregistration

Kjo punëtori online ju dedikohet të gjithë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.

Merrni pjesë në punëtori dhe mësoni si mund ta riformësoni biznesin tuaj dhe të bëheni më konkurrent në këto kohë të vështira. Mësoni më shumë si mund t’i adaptoni direktivat prioritare të BE-së dhe të zgjeroheni në tregje të reja, cilat investime janë të pranueshme dhe si mund të merrni 15% grant nga Bashkimi Evropian.